SRJ球铰轴承系列

●  摩擦系数小、零间隙、高精度

●  体积小、适用于多自由度平台

●  适用于高精度、高刚性、小型并联机构 

●  镜面加工技术、精度更高

产品结构

SRJ球铰轴承系列

使用注意事项

・球铰轴承安装前确保安装面无异物附着,确认是否有毛刺、螺栓孔的位置是否正确,安装后确认轴承座是否倾斜。这些是造成精度不良、功能不良、损坏的原因。

・保持器突出于轴承座底部,须确保安装面让空加工。让空尺寸请确认尺寸表。

・安装球铰轴承时请注意负载不可过大。安装期间产生的钢球或轴承座划伤和碰伤是造成破损的原因。

・避免保持器倾斜。

・注意在允许负荷和允许摆动角范围内使用。

・球铰轴承出厂时涂有防锈油。安装前需洗净防锈油,涂抹润滑脂。

・使用前用注射器在钢球滚动面涂抹润滑脂,确保全面涂开。

・防止灰尘、异物进入影响性能和使用寿命。保证安装和使用时的清洁,如有必要请加装防尘罩等, 施以防尘对策。

・不可回转轴使用。会导致保持器倾斜和损坏。

・大气常压下请在5~40℃范围内使用。

参数及特性

型号排列

产品尺寸表

型号

SRJ004C

SRJ006C

SRJ008C

SRJ012C

SRJ016C

SRJ024C

SRJ032C

SRJ048C

15

B

20

24

62

45

34

114

84

A

尺寸公差

0

-0.008

19

0

-0.013

25

0

-0.021

30

0

-0.020

42

0

-0.030

56

0

-0.030

74

0

-0.035

100

0

-0.040

136

H

尺寸公差

-0.004

-0.012

3.6

g6

-0.004

-0.012

4.5

g6

-0.004

-0.012

5.5

g6

-0.006

-0.017

11

g6

-0.006

-0.017

12.6

g6

-0.006

-0.017

15

g6

0

-0.011

16.6

h6

0

-0.013

30

h6

3.8

C

5.5

7

11

12

17

22

38

2.5

D

3.8

4

6

7

11

16

22

10

E

11.5

16

20

32

42

60

78

6

F

8

12

15

18

23

30

38

M3

G

M4*0.5

M5*0.5

M10

M12

M14

M16

M28*2

1

K

不完整螺纹

1

1

1

1

2

1

1

R0.2

L

R0.2

R0.3

R0.3

R0.3

R0.3

R0.3

R0.3

6

M

10

11

35

25

14

60

48

1.5

N

2

2

7

5

2

10

10

4.5

P

6

8

19

16

16

36

25

4

Q

5

7

17

14

14

30

22

2

R

3

3.4

6.6

5.5

4.3

11

9

3.5

S

5

6

11

9.5

8

17.5

14

1.5

T

2.3

2

5.5

4.6

3.6

10.8

8.6

2

J

2

4

5

3

2

6

6

安装孔

型号

SRJ004C

SRJ006C

SRJ008C

SRJ012C

SRJ016C

SRJ024C

SRJ032C

SRJ048C

128

 

额定动负荷

C(N)

320

490

720

1170

2840

5800

10600

102

轴向推力

256

392

576

936

2272

4640

8480

38

轴向拉力

96

147

216

351

852

1740

3180

64

径向

160

245

360

585

1420

2900

5300

100

 

额定静负荷

Co(N)

280

540

770

1300

3920

8820

16000

±15

允许摆动角

(度)

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

0.015

重量

(kg)

0.036

0.06

0.18

0.37

0.93

2.3

6.73

 

 

SUJ2

轴承座/恒星球/行星球

 

 

C3604A-LCd

保持器

 

 

S45C

允许负荷(N)

材质

型号尺寸

SRJ004C

SRJ006C

SRJ008C

SRJ008C

型号

球头直径

6.35mm

9.525mm

12.7mm

19.05mm

SRJ016C

SRJ024C

SRJ032C

SRJ048C

型号

球头直径

25.4mm

38.1mm

50.8mm

76.2mm

SRJ  012   C

型号

 

尺寸大小

-

精密等级

P

备注:SRJ008~SRJ032型号可对应SP级精度

SP

摆动精度±2.5μm

摆动精度±1μm

精度等级

P

单位:mm

产品特点

型号

SRJ004C

SRJ006C

SRJ008C

SRJ0012C

SRJ0016C

SRJ0024C

SRJ0032C

SRJ0048C

15

B

20

24

62

45

34

114

84

A

尺寸公差

0

-0.008

19

0

-0.013

25

0

-0.021

30

0

-0.020

42

0

-0.030

56

0

-0.030

74

0

-0.035

100

0

-0.040

136

H

尺寸公差

-0.004

-0.012

3.6

g6

-0.004

-0.012

4.5

g6

-0.004

-0.012

5.5

g6

-0.006

-0.017

11

g6

-0.006

-0.017

12.6

g6

-0.006

-0.017

15

g6

0

-0.011

16.6

h6

0

-0.013

30

h6

3.8

C

5.5

7

11

12

17

22

38

2.5

D

3.8

4

6

7

11

16

22

10

E

11.5

16

20

32

42

60

78

6

F

8

12

15

18

23

30

38

M3

G

M4*0.5

M5*0.5

M10

M12

M14

M16

M28*2

1

K

不完整螺纹

1

1

1

1

2

1

1

R0.2

L

R0.2

R0.3

R0.3

R0.3

R0.3

R0.3